Privacy policy

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši asmens duomenų tvarkymo politika apibrėžia interneto svetainės https://casinorating-lithuania.com/ – toliau – svetainės valdytojas, asmens duomenų tvarkymo tvarką ir priemones, užtikrinančias asmens duomenų saugumą.

1.1 Tinklalapio valdytojas užtikrina pagarbą žmogaus teisėms ir pilietinėms teisėms bei laisvėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslapčių apsaugą, kaip pagrindinį veiklos tikslą ir sąlygą.

1.2 Ši svetainės operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią svetainės operatorius gali gauti apie svetainės https://casinorating-lithuania.com/ lankytojus.

2. POLITIKOJE VARTOJAMOS BENDROSIOS SĄVOKOS
2.1 Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant programinę įrangą;

2.2 Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkymas būtinas siekiant patikslinti asmens duomenis);

2.3 Tinklalapis – įvairios grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterių programos ir duomenų bazės, leidžiančios jas pasiekti internete https://casinorating-lithuania.com/ tinklo adresu;

2.4 Asmens duomenų informacinė sistema – duomenų bazėse esančių asmens duomenų visuma, taip pat informacinės technologijos ir techninės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų tvarkymą;

2.5 Asmens duomenų anonimizavimas – veikla, dėl kurios neįmanoma nustatyti, kuriam konkrečiam vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui priklauso asmens duomenys, nenaudojant papildomos informacijos;

2.6 Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia veikla (redagavimas) arba veiksmų serija (operacijos), atliekama naudojant kompiuterinę įrangą arba nenaudojant asmens duomenų, įskaitant rinkimą, registravimą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), asmens duomenų paieška, naudojimas, perdavimas (platinimas, dalijimasis, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, trynimas, sunaikinimas;

2.7 Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar apibrėžtu svetainės vartotoju;

2.8 Vartotojas – bet kuris svetainės https://casinorating-lithuania.com/ lankytojas;

2.9 Asmens duomenų perdavimas – veikla, kuria siekiama atskleisti asmens duomenis konkrečiam asmeniui arba tam tikro dydžio asmenims;

2.10 Asmens duomenų naikinimas – visa veikla, sukelianti negrįžtamą asmens duomenų sunaikinimą, kai nebegalima tolimesnio asmens duomenų atkūrimo sistemoje ir (ar) sunaikinamos materialios asmens duomenų laikmenos.

2.11 „Slapukai“, „slapukai“ – nedidelė duomenų dalis, siunčiama iš interneto svetainės ir saugoma vartotojo kompiuteryje. Žiniatinklio klientas arba žiniatinklio naršyklė siunčia slapukus kaip HTTP užklausą žiniatinklio serveriui, kai tik bando pasiekti susietą tinklalapį.

3. SVETAINĖS ADMINISTRATORIUS GALI TVARKYTI ŠIUS NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENYS
3.1. Rinkti ir apdoroti anoniminius duomenis apie lankytojus (įskaitant „slapukus“) naudojant statistines žiniatinklio paslaugas, tokias kaip „Google Analytics“ ir kt.;

3.2. Svetainės operatorius renka šiuos duomenis:

 • IP adresas;
 • naršyklės tipas ir versija;
 • Ekrano skiriamoji geba;
 • naršyklės kalba;
 • laiko zona;
 • Operacinė sistema;
 • prietaiso tipas;
 • pašto adresai, teikiantys tokią funkciją, yra įdiegti svetainėje.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS
4.1 Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas – informuoti Naudotoją išsiųsdamas el. Suteikti Vartotojui prieigą prie interneto svetainės paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos, jei toks funkcionalumas yra pateiktas svetainėje;

4.2 Svetainės operatorius taip pat turi teisę informuoti Vartotoją apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Atsisakyti reklamų visada galite išsiųsdami svetainės administratoriui žinutę pavadinimu „Atsisakyti pranešimų apie naujas prekes, paslaugas ir specialius pasiūlymus prenumeratos“;

4.3 Anoniminiai vartotojų duomenys, surinkti per statistinius tinklalapius, naudojami informacijai apie vartotojų veiklą svetainėje rinkti ir svetainės bei jos turinio kokybei gerinti.

5. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
5.1 Slapukų naudojimas reikalingas tam, kad Vartotojai galėtų naudotis svetainėmis ir visomis jų funkcijomis, pavyzdžiui, prieiga prie saugių svetainės sričių. Esant poreikiui, Vartotojas gali blokuoti arba ištrinti slapukus atitinkamai pakeisdamas naršyklės nustatymus, tačiau Vartotojai turėtų žinoti, kad tai turės įtakos tinkamam interneto svetainių veikimui.

5.2 Analitiniai slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi svetainėmis. Jie leidžia svetainės operatoriui gauti informaciją apie tai, kas svetainėse domina vartotojus, ir atitinkamai patobulinti svetaines. Pavyzdžiui, slapukai leidžia svetainės operatoriui matyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padeda nustatyti problemas, su kuriomis susiduriama naudojantis svetainėmis, bei įvertinti rinkodaros efektyvumą. Tai suteikia Svetainės operatoriui galimybę komentuoti bendras naudojimosi svetaine tendencijas.

5.3 Vartotojai gali reguliuoti slapukų naudojimą naršyklės nustatymuose. Jei Vartotojas nuspręs išjungti slapukus, jis vis tiek galės naudotis svetainėmis, nors kai kurios svetainių skiltys ir funkcijos neveiks. Visos naršyklės yra skirtingos. Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklėje, rasite pagalbos skyriuje.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINĖS PRIEŽASTYS
6.1 Svetainės operatorius tvarkys Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos užpildė ir (arba) išsiuntė Vartotojas savo nuožiūra naudodamas specialias formas, esančias Svetainėje. Vartotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir/ar pateikdamas savo asmeninę informaciją Svetainės operatoriui, sutinka su šia Politika;

6.2 Svetainės operatorius tvarko anoniminius Vartotojo duomenis, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų saugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).

7. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO, PERDAVIMO IR KITŲ RŪŠIŲ TVARKYMO SĄLYGOS
7.1 Svetainės operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų. asmens duomenų apsauga;

7.2 Svetainės operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie asmens duomenų;

7.3 Vartotojo asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai;

7.4 Nustačius asmens duomenų netikslumų, vartotojas gali juos atnaujinti, išsiųsdamas pranešimą svetainės operatoriui;

7.5 Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis neribotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išsiųsdamas pranešimą Svetainės valdytojui pavadinimu: „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas“;

7.6 Svetainės operatorius imasi šių priemonių, kad užtikrintų Vartotojo asmens duomenų saugumą:

 • Prieiga prie informacijos yra ribojama tik darbuotojams, kuriems jos reikia paslaugų teikimui Vartotojui;
 • Visi darbuotojai turi pasirašyti konfidencialumo sutartis;
 • Visi tam tikroje veikloje dalyvaujantys partneriai ir trečiosios šalys neteisėtais tikslais pasirašo neatskleidimo ir neatskleidimo sutartis;
 • Duomenys šifruojami SSL technologija naudojant trečiųjų šalių paslaugas;
 • Iš Vartotojo gauti duomenys yra saugomi šifruota forma saugiuose kompiuteriuose su apsauga nuo neteisėtos prieigos.

7.7 Kadangi nėra visiškai patikimo būdo apsaugoti informaciją elektroninio saugojimo, apdorojimo ir perdavimo proceso metu, svetainės operatorius negali visiškai garantuoti saugumo nepaisant visų įmonės pastangų.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1 Išaiškinimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Vartotojas gali gauti susisiekęs su Svetainės operatoriumi per svetainėje esančią kontaktinę formą;

8.2 Šis dokumentas atspindi visus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimus. Politika galioja neribotą laiką, kol bus pakeista nauja versija;

8.3 Svetainės operatorius gali atnaujinti privatumo politiką, kad atspindėtų duomenų politikos pakeitimus. Esant esminiams privatumo apsaugos taisyklių pakeitimams apskritai ir ypač vartotojo asmens duomenų naudojimo politikai, svetainės operatorius privalo apie tai informuoti einamajame svetainės puslapyje.

8.4 Vartotojas turėtų retkarčiais patikrinti šį puslapį, kad gautų naujausią informaciją apie privatumo politiką;

8.5 Visi Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje;

8.6 Teisinę galią turi tik Politikos versija anglų kalba, o vertimai į bet kurią kitą kalbą pateikiami tik informaciniais tikslais.